Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/04/2018

Ngày 09/04/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về việc Triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, lộ trình triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (Giai đoạn hoàn thiện Kiến trúc chính quyền điện tử đến tháng 6/2018) với các nội dung chính như: Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế; Xây dựng kiến trúc các kênh tương tác Chính quyền điện tử… Giai đoạn 2 (Giai đoạn hoàn thiện Chính quyền điện tử đến tháng 12/2018) với các nội dung chính như: Xây dựng ứng dụng các thành phần còn thiếu của kiến trúc; Rà soát, bổ sung các quy định, hướng dẫn và các văn bản khác có liên quan đến Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế… Giai đoạn 3 (Giai đoạn tạo nền tảng xây dựng dịch vụ đô thị thông minh (2019 - 2020)) với các nội dung chính như: Rà soát cập nhật thường xuyên Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đáp ứng với các hoạt động thực tiễn và phát triển dịch vụ đô thị thông minh; Xây dựng các chuẩn cung cấp kết nối tương tác tạo điều kiện phát triển ứng dụng đô thị thông minh trong doanh nghiệp, trường học và xã hội; Hoàn chỉnh hạ tầng theo chuẩn đáp ứng phát triển đô thị thông minh…

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên qua triển khai kế hoạch; đồng thời công bố, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện về Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đến các cơ quan đơn vị nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh: Chủ trì triển khai các nội dung về hệ thống thông tin chuyên ngành và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện các thành phần của Kiến trúc chính quyền điện tử được ban hành.

Theo Cổng TTĐT Tỉnh - ThuaThienHue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.619.108
Truy câp hiện tại 153