Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020
Ngày cập nhật 10/04/2018

Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt là Bộ tiêu chí nâng cao).

Bộ tiêu chí nâng cao được áp dụng đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2017 - 2020 tại Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 củaUBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ tiêu chí nâng cao là căn cứ để xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2017 và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020; là cơ sở để chỉ đạo,  đánh giá, xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020. (Xem chi tiết bảng đính kèm) 

Theo Cổng TTĐT Tỉnh - ThuaThienHue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.619.108
Truy câp hiện tại 189