Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Ngày cập nhật 10/04/2018

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, góp phần khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng, đề cao tinh thần trách nhiệm, xung kích hăng hái tham gia vào công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị nơi công tác, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Theo kế hoạch thì Hội thi sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2018. Đối tượng tham gia dự thi là các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã).  Hội thi sẽ được tổ chức thành 2 vòng: vòng loại và vòng chung kết. Mỗi vòng, các đội thi sẽ trải qua 5 phần thì gồm: Giới thiệu, kiến thức chung, xử lý tình huống, tài năng và ý tưởng công chức. Nội dung thi xoay quanh chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và vị trí, vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức đối với công cuộc cải cách hành chính.

Thông qua hội thi nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức trong việc phát huy sáng kiến, hiến kế, cải cách quy trình, thủ tục hành chính, giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm giữa các cá nhân, đơn vị.

 

Theo Cổng TTĐT Tỉnh - ThuaThienHue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.375
Truy câp hiện tại 201