Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
Ngày cập nhật 10/04/2018

Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND về công bố danh mục 100 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017.                       

Theo đó, có 79 văn bản quy phạm pháp luật (23 Nghị quyết, 53 Quyết định và 03 Chỉ thị) do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đến 31/12/2017; 21 văn bản quy phạm pháp luật (03 Nghị quyết và 18 Quyết định) do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần (chi tiết xem phụ lục đính kèm).

Theo Cổng TTĐT Tỉnh - ThuaThienHue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.610.349
Truy câp hiện tại 691