Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng các dịch vụ công
Ngày cập nhật 01/05/2018

Ngày 24/4/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Mục tiêu chung là đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng  chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tạo cơ sở cho việc áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán qua ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là: 80% giao dịch nộp thuế tại thành phố Huế thực hiện qua ngân hàng và 100% Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ thu ngân sách nhà nước; 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng tại địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy; 50% cá nhân, hộ gia đình thành phố Huế, thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng; 100% trường đại học, cao đẳng thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng; 50% bệnh viện tại tỉnh, thành phố Huế thanh toán viện phí qua ngân hàng; 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng tại địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy.

Theo Cổng TTĐT Tỉnh - ThuaThienHue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.269
Truy câp hiện tại 193