Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025
Ngày cập nhật 20/11/2019

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là: Kiện toàn bộ máy, có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.  100% cán bộ trực tiếp quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác bảo hộ và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan...

Theo đó, Kế hoạch triển khai xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Kế hoạch còn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến để triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án và các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Củng cố bộ phận tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.  Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tác quyền trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuât, triển lãm, mỹ thuật, văn học, điện ảnh…

(Theo www.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.759.983
Truy câp hiện tại 191