Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thông tin tuyên truyền
Nhằm đẩy góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp...
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa...
Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 15/6/2015 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm...
Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU ngày 08/7/2015 về việc tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ...
Thực hiện Công văn số 407/STTTT-VT ngày 24/06/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đăng tải các nội dung liên quan đến tuyên...
Ngày 27 tháng 11 năm 2014 phòng Quản lý Ngân sách - Sở Tài chính Thừa Thiên Huế phát hành công văn số 3042/STC-QLNS về hướng dẫn cấp phát, thanh toán kinh...
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.376.342
Truy câp hiện tại 355