Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 15/6/2015 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam
Ngày cập nhật 05/08/2015

Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 15/6/2015 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc (19/8/2005 - 19/8/2015) và đề cương truyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Thừa Thiên Huế (1945 - 2015).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.759.977
Truy câp hiện tại 191