Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
Ngày cập nhật 10/04/2018

Nhằm đẩy góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước trong năm 2018; BBT tập xin đăng toàn văn Hướng dẫn 36 - HD/BTGTU ngày 08/3/2018 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

(Vui lòng tải tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.760.033
Truy câp hiện tại 201