Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Tài liệu truyền thông hưởng ứng Tuần Lễ Quốc gia về PCTT và 75 năm ngày truyền thống PCTT
Ngày cập nhật 24/05/2021

Tài liệu truyền thông hưởng ứng Tuần Lễ Quốc gia về PCTT và 75 năm ngày truyền thống PCTT, gồm:

1. Băng rôn, back ground, standee hưởng ứng TLCQG PCTT và 75 năm truyền thông

https://drive.google.com/drive/folders/13C3wbl1Yd63pvc-DWJIm-M15yw8vumFe?usp=sharing

2. Các ký sự về PCTT

https://drive.google.com/drive/folders/1e9ZFPxBPvjdZKgS8KWa0AjxF_MQLIEOS?usp=sharing

3.  Phim Tổng kết PCTT năm 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1SQry1R0LvQTZDRDrpncCpn0UVMLPZ0OL?usp=sharing

4. Phim 75 năm công tác PCTT

https://drive.google.com/drive/folders/1vzQfDxibU-FfdQb-vrwI1LpV_9B9KKOI?usp=sharing

Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.311.767
Truy câp hiện tại 6
Chung nhan Tin Nhiem Mang