Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Hội nghị lấy ý kiến Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã năm 2022
Ngày cập nhật 18/11/2022

Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Sở Nội vụ  tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) tại UBND các xã, phường, thị trấn. Hội nghị do ông Trần Minh Long, Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CCHC Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND và Công chức Văn phòng - Thống kê một số xã, phường tiêu biểu trên địa bàn tỉnh ( Chọn 02 đơn vị cấp xã/huyện, trong đó có 5 phường mới tham gia chấm điểm lần đầu, gồm phường: Gia Hội, Thuận Lộc, Đông Ba, Tây Lộc, Thuận Hòa thuộc thành phố Huế).

 Năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã. Theo đó, quá trình triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ được giao của từng đơn vị, địa phương.

   Tuy nhiên, qua thực tế triển khai công tác đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã cho thấy cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí mới theo hướng phù hợp, khoa học và đảm bảo tính khách quan của từng tiêu chí thành phần với tất cả các đơn vị, địa phương.

   Thực hiện Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022, sau khi nghiên cứu, Sở Nội vụ đã dự kiến sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá đối với Bộ chỉ số và đã lấy ý kiến tham gia của tất cả các đơn vị, địa phương liên quan. Để hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm đảm bảo chất lượng và tính thống nhất, khả thi trước khi trình UBND tỉnh quyết định, Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn chỉnh dự thảo (lần 2) Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã.

      Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham gia của đại diện các địa phương, tập trung vào các tiêu chí đánh giá cụ thể, sát thực với đặc thù hoạt động của từng đơn vị và đảm bảo thuận tiện khi triển khai thực hiện tự đánh giá, hướng đến tính chính xác, công bằng cho các đơn vị, địa phương.

   Sau khi tiếp thu tất cả các ý kiến tham gia tại Hội nghị, đồng chí chủ trì Hội nghị đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ của các đơn vị, địa phương; đồng thời, đã có giải trình cụ thể đối với các nhóm vấn đề đặt ra và xin hứa sẽ tiếp thu hợp lý để tổng hợp, hoàn chỉnh Bộ tiêu chí trình UBND tỉnh theo quy định và đưa vào triển khai đánh giá hiệu quả, sát với thực tiễn trong thời gian tới.

   Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Chủ trì Hội nghị ông Trần Minh Long, Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Lê Minh Cường, TP CCHC Sở Nội vụ

(Theo snv.thuathienhue.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.284.035
Truy câp hiện tại 14
Chung nhan Tin Nhiem Mang