Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
TRAO GIẢI ĐỢT 1 - HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
Ngày cập nhật 30/10/2023

Đợt thi tuần thứ nhất được triển khai từ 0h00 ngày 05/6 đến 24h00 ngày 11/6/2023; Việc triển khai đảm bảo thời gian nghiêm túc, đúng quy định. Sau khi Hội thi được triển khai, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, vận động CBCCVC tham gia. Trong đợt 1 có  184/191 cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự thi, gồm: 21/21 sở, ban, ngành, 09/09 UBND cấp huyện, 06/13 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, 07/07 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và 141/14 UBND cấp xã. 07/16 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh không tham dự thi là: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Trường Cao đẳng Y tế Huế, Viện nghiên cứu phát triển tỉnh, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Trung tâm Festival Huế, Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế và Trường Cao đẳng Giao thông Huế.

Có 20.058 người tham dự thi đợt 1. Cụ thể, ngành Giáo dục và Đào tạo có 10.148 viên chức dự thi, chiếm tỷ lệ 50,6% tổng số người dự thi; khối cơ quan Trung ương có 659 người dự thi, chiếm tỷ lệ 3,3%; khối sở, ngành cấp tỉnh có 4.712 người dự thi, chiếm tỷ lệ 23,5%; khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh có 120 người dự thi, chiếm 0,6%; khối UBND cấp huyện có 1.385 người dự thi, chiếm tỷ lệ 6,9%; khối UBND cấp xã có 3.034 người dự thi, chiếm 15,1%.

                                                 Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân

Đợt thi tuần thứ nhất được triển khai từ 0h00 ngày 05/6 đến 24h00 ngày 11/6/2023; Việc triển khai đảm bảo thời gian nghiêm túc, đúng quy định. Sau khi Hội thi được triển khai, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, vận động CBCCVC tham gia. Trong đợt 1 có  184/191 cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự thi, gồm: 21/21 sở, ban, ngành, 09/09 UBND cấp huyện, 06/13 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, 07/07 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và 141/14 UBND cấp xã. 07/16 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh không tham dự thi là: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Trường Cao đẳng Y tế Huế, Viện nghiên cứu phát triển tỉnh, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Trung tâm Festival Huế, Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế và Trường Cao đẳng Giao thông Huế.

Có 20.058 người tham dự thi đợt 1. Cụ thể, ngành Giáo dục và Đào tạo có 10.148 viên chức dự thi, chiếm tỷ lệ 50,6% tổng số người dự thi; khối cơ quan Trung ương có 659 người dự thi, chiếm tỷ lệ 3,3%; khối sở, ngành cấp tỉnh có 4.712 người dự thi, chiếm tỷ lệ 23,5%; khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh có 120 người dự thi, chiếm 0,6%; khối UBND cấp huyện có 1.385 người dự thi, chiếm tỷ lệ 6,9%; khối UBND cấp xã có 3.034 người dự thi, chiếm 15,1%.

                   Giải nhất đợt 1 được trao cho ông Võ Bá Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Biều

Số người trả lời đúng 15/15 câu hỏi là 12.190/20.058 người, chiếm tỷ lệ 60,77%; trả lời từ 10-14 câu có 6.234/20.058 người, chiếm tỷ lệ 31,08%; trả lời từ 5-9 câu có 1.123/20.058 người, chiếm tỷ lệ 5,6%; trả lời từ 1-4 câu có 508/20.058 người, chiếm tỷ lệ 2,52%; không trả lời đúng câu nào, có 03/20.058 người, chiếm tỷ lệ 0,01%.

Căn cứ vào kết quả thi và Thể lệ Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho ông Võ Bá Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, thành phố Huế; trao giải nhì cho bà Trương Thị Hồng, Giáo viên Trường THCS Đặng Vinh, thành phố Huế; giải ba thuộc về ông Hồ Đăng Hoàng Bảo, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.

(Theo hoithicchc.thuathienhue.gov.vn)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.320.867
Truy câp hiện tại 240
Chung nhan Tin Nhiem Mang