Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Ngành Tài chính tiên phong chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử
Ngày cập nhật 05/12/2023
(TBTCO) - Tiếp nối những thành công, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp thực hiện Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, tiếp tục coi đây là đột phá quan trọng để hiện đại hóa ngành Tài chính.
 
 

 

Ngành Tài chính tiên phong chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Văn Chung

Mở rộng phạm vi hoạt động trên môi trường điện tử

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN).

Đến ngày 30/6/2023, tổng số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 791, trong đó có 408 DVCTT một phần (tương đương đạt mức độ 1,2 theo quy định cũ) và 378 DVCTT toàn trình (tương đương đạt mức độ 3,4). Đồng thời, đã tích hợp 300 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó: lĩnh vực thuế 101 DVCTT, lĩnh vực hải quan 98 DVCTT, lĩnh vực kho bạc nhà nước 9 DVCTT, lĩnh vực chứng khoán 36 DVCTT, lĩnh vực tài chính chung 56 DVCTT.

Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai hệ thống thuế điện tử đối với các dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Trong 6 tháng đầu năm, đã xử lý trên 9 triệu hồ sơ của 901,8 nghìn doanh nghiệp tham gia hệ thống khai thuế điện tử (đạt 99,93%). Nộp vào NSNN trên 435,6 nghìn tỷ đồng và 4,8 triệu USD tiền thuế của 893,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử (đạt tỷ lệ 99,06%) thông qua 57 ngân hàng thương mại (NHTM).

Số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý đạt hơn 4,2 tỷ hóa đơn; đã có 21,4 nghìn doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; đã có 54 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai thuế thành công.

Trong lĩnh vực hải quan, thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan thông qua hệ thống VNACSS/VCIS; triển khai cổng thanh toán điện tử tại tất cả các cục hải quan; triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin khai hàng hóa điện tử (e-Manifest) tại các cảng biển... Đã kết nối 13/14 bộ, ngành, với 250 thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia và trên 62 nghìn doanh nghiệp tham gia. Trao đổi chứng nhận xuất xứ (C/O) điện tử mẫu D với 9 nước trong khu vực ASEAN qua Cơ chế một cửa ASEAN. Triển khai kết nối trao đổi tờ khai hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch.

Cải cách hành chính tất cả các lĩnh vực quản lý

Những cải cách của ngành Tài chính thời gian qua được dư luận và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Theo các chuyên gia kinh tế, Bộ Tài chính là cơ quan tiếp xúc với doanh nghiệp nhiều nhất trong tất cả các bộ, ngành. Để hài lòng người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã nỗ lực thực hiện cải cách hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý. Điều này mang tại những thay đổi lớn trong cách thức làm việc của cơ quan thuộc Bộ cũng như các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan đã hoàn thành trao đổi thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu; ký kết Biên bản ghi nhớ về hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES) với Bộ Công thương và Tổng cục Hải quan Hàn Quốc, tiếp tục hoàn thiện các vấn đề kỹ thuật để trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc; phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Đại sứ quán New Zealand để triển khai trao đổi thử nghiệm chứng nhận kiểm dịch điện tử với New Zealand.

Đối với lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN), 100% TTHC đạt mức dịch vụ công toàn trình, được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hoạt động giao dịch với KBNN 24/7 (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) với số lượng giao dịch hồ sơ chứng từ chi NSNN phát sinh qua DVCTT đạt trên 99,6% lượng chứng từ chi của toàn quốc trên TABMIS. Ngoài ra, tiếp tục triển khai các giải pháp để mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các NHTM; KBNN đã ký thỏa thuận với 20 NHTM, kết nối thanh toán song phương điện tử với 15 NHTM và đang tiếp tục phối hợp với các NHTM còn lại để triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số

Cùng với đó, Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, Bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 với những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả công tác CCHC trong lĩnh vực tài chính. Trong đó tiếp tục bám sát 7 nội dung của yêu cầu công tác CCHC, đề ra 59 nhóm nhiệm vụ với 150 sản

phẩm/hoạt động đầu ra cụ thể, xác định rõ căn cứ, trách nhiệm của từng đơn vị chủ trì, phối hợp cũng như quy định tiến độ thực hiện rõ ràng.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã triển khai 122/150 nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó, đã hoàn thành 34 nhiệm vụ, triển khai 53 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, đang tiếp tục thực hiện 35 nhiệm vụ theo kế hoạch. Bộ Tài chính đã rà soát, bãi bỏ 10 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 21 thủ tục và ban hành mới 3 thủ tục trong các lĩnh vực quản lý; cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định đối với 794/794 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Về chỉ số CCHC (PAR Index), theo kết quả công bố tại phiên họp ngày 19/4/2023 về cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số và công bố Chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, ngành, địa phương và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 3 với kết quả chỉ số CCHC đạt 89,76%. Đây là năm thứ 9 liên tiếp (từ 2014 - 2022), Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về PAR Index.

Đi đúng hướng khi chọn mũi đột phá trong cải cách

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực của ngành Tài chính, đặc biệt là trong ngành thuế, hải quan. Theo người đứng đầu ngành Tài chính, hiện đại hoá phải đồng bộ. Ông đã từng ví von khi triển khai ứng dụng hoá đơn điện tử, nếu không tính trước cẩn thận thì khi dung lượng giao dịch lớn có thể gây “tắc đường”. Do đó, trong chỉ đạo thực hiện, ông đặc biệt lưu ý ngành Thuế phải chủ động, “muốn cải cách hiện đại hoá thì phải biết chọn mũi đột phá”. Bởi Chính phủ đã quan tâm và tạo mọi điều kiện, bố trí nguồn lực cho chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài chính, thì phải biết tận dụng cơ hội để bứt phá.

Trên thực tế, những chuyển đổi rõ nét nhất trong thời gian gần đây phải kể đến công tác chuyển đổi số của ngành Thuế. Có thể nói, ngành Thuế đã bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số công tác quản lý thuế. Việc ngành Thuế triển khai hóa đơn điện tử thành công và đem lại hiệu quả to lớn cho xã hội, là một bước ngoặt, bước tiến vô cùng quan trọng, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của cơ quan Thuế, của ngành Tài chính nói riêng và công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói chung.

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý; tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý cũng như nâng cao chất lượng phục vụ tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận Bộ Tài chính là đơn vị có tốc độ CCHC nhanh, khối lượng dịch vụ được cải cách lớn, góp phần giảm chi phí, TTHC cho các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Thời điểm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ thực hiện nhiều gói hỗ trợ về thuế cho người dân, doanh nghiệp.

Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính đã cắt giảm tối đa các thủ tục để hỗ trợ doanh nghiệp được nhanh nhất, sớm nhất. Các cục thuế địa phương cũng nhanh chóng vào cuộc, tận tình hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp, coi việc của doanh nghiệp cũng chính là việc của mình. Đây là những minh chứng rõ rất cho những cải cách thực chất, vì dân của Bộ Tài chính./.

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.320.867
Truy câp hiện tại 9
Chung nhan Tin Nhiem Mang