Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/06/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/06/2019
Xem góp ý
2V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 64/2008/NĐ-CP
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/10/2019
Xem góp ý
3Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/10/2019
Xem góp ý
4Lấy ý kiến góp ý dự thảo "Quy chế sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/02/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 14/02/2020
Xem góp ý
5Lấy ý kiến góp ý dự thảo QĐ của UBND tỉnh về việc ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/03/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/03/2020
Xem góp ý
6Góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/03/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/03/2020
Xem góp ý
7Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 130/2005/NĐ-CP về tự chủ tài chính đối với kinh phí quản lý hành chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/04/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 24/04/2020
Xem góp ý
8Góp ý dự án Luật thi đua khen thưởng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/10/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/10/2021
Xem góp ý
9Về tham gia góp ý dự thảo hồ sơ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/10/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/10/2021
Xem góp ý
10Về tham gia ý kiến về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền đại phương giai đoạn 2022-2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/10/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/10/2021
Xem góp ý
11Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn .... chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/01/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/02/2023
Xem góp ý
12Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân ... hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc CTMTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/03/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 26/03/2023
Xem góp ý
13Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu lệ phí khi thực hiện TTHC thông qua DVC TT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 15/06/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/07/2023
Xem góp ý
14Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/08/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/09/2023
Xem góp ý
15Lấy ý kiến ban hành nghị quyết Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/11/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 07/11/2023
Xem góp ý
Chung nhan Tin Nhiem Mang