Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/06/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/06/2019
Xem góp ý
2V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 64/2008/NĐ-CP
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/10/2019
Xem góp ý
3Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/10/2019
Xem góp ý
4Lấy ý kiến góp ý dự thảo "Quy chế sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/02/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 14/02/2020
Xem góp ý
5Lấy ý kiến góp ý dự thảo QĐ của UBND tỉnh về việc ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/03/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/03/2020
Xem góp ý
6Góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/03/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/03/2020
Xem góp ý
7Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 130/2005/NĐ-CP về tự chủ tài chính đối với kinh phí quản lý hành chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/04/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 24/04/2020
Xem góp ý
8Góp ý dự án Luật thi đua khen thưởng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/10/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/10/2021
Xem góp ý
9Về tham gia góp ý dự thảo hồ sơ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/10/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/10/2021
Xem góp ý
10Về tham gia ý kiến về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền đại phương giai đoạn 2022-2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/10/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/10/2021
Xem góp ý
Chung nhan Tin Nhiem Mang