Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
220 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
1029/QÐ-STC17/04/202017/04/2020Về việc ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Tài chính Thừa Thiên Huế
826/QÐ-STC27/03/202027/03/2020Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài chính
15/2020/TT-BTC23/03/202007/05/2020Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu
10/2020/TT-BTC18/03/202019/03/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dich chứng khoán và Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19Có hiệu lực đến ngày 31/8/2020
462/QÐ-STC26/02/202026/02/2020Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>