Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
254 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
1621/KH-STC23/05/202223/05/2022Kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022 tại cơ quan Sở Tài chính
1635/KH-STC23/05/202223/05/2022Tổ chức thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh tại cơ quan Sở Tài chính
108/2021/TT-BTC08/12/202124/01/2022Qui định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
19-CT/TU16/11/202116/11/2021Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
2878/QÐ-UBND08/11/202108/11/2021Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế
06/2021/TT-TTCP01/10/202115/11/2021Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
04/2021/TT-TTCP01/10/202115/11/2021Quy dinh quy trình tiếp công dân
:05/2021/TT-TTCP01/10/202115/11/2021Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
76/NQ-CP15/07/202115/07/2021Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
02/2021/TT-TTCP22/03/202110/05/2021Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Chung nhan Tin Nhiem Mang