Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/02/2019
     Ngày 01 tháng 02 năm 2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc công bố Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế
    
      Ban hành kèm theo Quyết định là Danh mục các thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm 04 Lĩnh vực hoạt động với 32 thủ tục hành chính, cụ thể như sau:
     1. Lĩnh vực Tài chính ngân sách - Đầu tư (08 TTHC);
     2. Lĩnh vực Quản lý Tài sản công (20 TTHC);
     3. Lĩnh vực Quản lý Giá (03 TTHC);
     4. Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp (01 TTHC);
(Quyết định 329/QĐ-UBND kèm theo)
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.621
Truy câp hiện tại 815
Chung nhan Tin Nhiem Mang