Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/05/2019

 Ngày 23 tháng 04 năm 2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1021 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Công bố kèm theo Quyết định là 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý giá và 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý tài sản công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.665
Truy câp hiện tại 818
Chung nhan Tin Nhiem Mang