Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
Ngày cập nhật 15/05/2019

Ngày 06/5/2019 UBND tỉnh ban hành quyết định số 1104 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hoá trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (Sau đây gọi tắt là cấp huyện) áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm 03 lĩnh vực hoạt động với 18 TTHC; cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực Tài chính đầu tư (04 TTHC);

2. Lĩnh vực Quản lý Tài sản công (13 TTHC);

3. Lĩnh vực Quản lý Ngân sách (01 TTHC).

(Chi tiết Quyết định đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.676
Truy câp hiện tại 819
Chung nhan Tin Nhiem Mang