Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Các thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa tại Sở Tài chính Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/04/2011

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính đồng thời đáp ứng các yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức, công dân một các tốt nhất về số lượng, chất lượng và thời gian. Giảm phiền hà cho tổ chức và công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước,

Sở Tài chính Thông báo việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa “ được thực hiện tại Sở Tài chính như sau:

I.                  Danh mục thủ tục hành chính: Gồm 19 danh mục

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

          1-Thẩm định Phương án tổng thể về bồi thường các dự án thuộc diện nhà nước thu hồi đất thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

          2- Thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc diện nhà nước thu hồi đất thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

          3- Thẩm định các hoạt động mua sắm tài sản trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

          4- Xử lý tài sản trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (không áp dụng đối với việc bán tài sản kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

          5- Thẩm định phương án giá

          6- Xác định đơn giá thuê đất đối với khu CN-TTCN, cụm làng nghề

          7- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

          B.  Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Tài chính:

          8- Bổ sung kinh phí ngoài dự toán dưới 15 triệu đồng

          9- Thông báo dự toán, cấp phát kinh phí

          10- Thẩm tra, cấp phát kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính

          11- Hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

          12- Thẩm định, phê duyệt các hoạt động mua sắm tài sản trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (thẩm quyền phê duyệt của Sở Tài chính)

13- Xử lý tài sản trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính (không áp dụng đối với việc bán tài sản kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

          14- Xác định đơn giá thuê đất thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

          15- Xử lý tài sản tịch thu

          16- Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

          17- Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án

          18- Phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí khác

          19- Giải quyết đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền

 

II. Qui trình chung giải quyết công việc theo cơ chế một cửa:

 

1. Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu liên hệ, giải quyết công việc tại Sở Tài chính theo các lĩnh vực, công việc được thực hiện theo cơ chế một cửa, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đăng ký và nộp hồ sơ. Trường hợp chuyển hồ sơ qua đường thư tín phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ thủ tục theo qui định

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ theo đúng qui định thì ghi phiếu hẹn thời gian trả kết quả. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo đúng qui định. Hồ sơ đầy đủ thủ tục sau khi tiếp nhận chuyển về Phòng chuyên môn chủ trì giải quyết.

3. Sau khi giải quyết xong, các Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ và kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.có trách nhiệm trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức và công dân theo đúng qui định.

III. Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Sở Tài chính Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên, Tp Huế

Điện thoại 054.824002 – Fax 820368 – Email: sotc@thuathienhue.gov.vn

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính vào các ngày trong tuần, trừ ngày Lễ và ngày nghỉ trong tuần, cụ thể:

.         Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

          Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút

3.Thời gian trả kết quả: Theo qui định của từng danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.641
Truy câp hiện tại 819
Chung nhan Tin Nhiem Mang