Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Quy trình thủ tục ISO >> Quy trình
Số/ ký hiệu hệ thống: 2728/QĐ-STC Ngày ban hành:    26/10/2015 Người ký:    Huỳnh Ngọc...
 MỤC ĐÍCH - Nhằm bổ sung kịp thời kinh phí phục vụ cho các nhu cầu cấp bách khi UBND tỉnh giao thêm nhiệm vụ và...
 MỤC ĐÍCH - Thẩm tra chính xác giữa phân bổ của cơ quan, đơn vị đến đơn vị sử dụng ngân sách với nội dung...
  MỤC ĐÍCH   Nhằm tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của 03 cấp ngân sách...
 Quy trình này quy định các bước tiến hành công việc thẩm tra và cấp phát hỗ trợ kinh phí từ...
 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty/thành lập Tổ giúp việc cổ phần hoá tại Công...
 Được thực hiện theo 2 phương pháp: xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản và phương pháp...
 Về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty…để thực hiện cổ phần hóa 
 B06.QT751_13 và B07.QT751_13  Phê duyệt phương án Cổ Phần Hóa và Phê duyệt mức giá khởi điểm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.045.737
Truy câp hiện tại 1.211
Chung nhan Tin Nhiem Mang