Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thông tin Tài chính >> Chế độ chính sách
Chiều 7/2, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Quyết định 155/QĐ-BTC ngày 7/2/2020 về việc Ban hành danh mục...
Danh mục các biểu mẫu mới được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách...
Thực hiện ý chỉ đạo của UBND tỉnh TT Huế tại Công văn số 2844/UBND-TC ngày 29/5/2014, STC chủ trì phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn thực hiện biện...

(Tài chính) Đó là một trong những quy định được Bộ Tài chính nêu tại Thông tư số 61/2013/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong điều kiện áp dụng TABMIS.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 219/2013/TT- BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 22/11/2012. Để triển khai thực...
Đó là tiêu đề cuộc hội thảo trong khuôn khổ Đề án A10 “Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác...
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTChướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi,...
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.084.257
Truy câp hiện tại 184
Chung nhan Tin Nhiem Mang