Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thông tin Tài chính
          Căn cứ Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019...
Chiều 7/2, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Quyết định 155/QĐ-BTC ngày 7/2/2020 về việc Ban hành danh mục...
Theo Tổng cục thống kê, đàn lợn cả nước tháng 10/2019 giảm mạnh 20% so với cùng thời điểm năm trước do chịu ảnh hưởng của dịch...
Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân...
Là chương trình đồng hành tại các kỳ Festival Huế, Lễ hội Chợ quê ngày hội (ở xã Thủy Thanh, thị xã...
Danh mục các biểu mẫu mới được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách...

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm  2016;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

          Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định công bố, công khai thủ tục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Tư pháp,

 

Rau muống thường 15.000 đồng/kg, hàng sạch giá 100.000 đồng, thịt heo sạch cũng đắt hơn loại thường chục nghìn mỗi kg... Muốn, song...
Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều đơn vị phân phối sản phẩm thịt heo, rau củ VietGAP (quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp...
(TTH) - Công ty cổ phẩn Du lịch Hương Giang và Công ty cổ phần Du lịch APEX Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác kinh...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.045.737
Truy câp hiện tại 1.066
Chung nhan Tin Nhiem Mang